Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 639
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723142
Katalogové èíslo 21176
Název dokumentu Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek
Anglický název Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings
Datum vydání 01.02.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.50 - Trubky a fitinky z ostatních materiálů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6391994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace