Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 640
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723143
Katalogové èíslo 21173
Název dokumentu Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek
Anglický název Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure piped (non-cylinder type), including joints and fittings
Datum vydání 01.02.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6401994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace