Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 3710
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 253710
Katalogové èíslo 2112
Název dokumentu Kontrolní a rýsovací nářadí. Sinusová pravítka
Anglický název Checking and lay-out tools. Sine bars
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1973
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.40 - Kreslicí a rýsovací zařízení a nářadí
17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
Subsektor
Deskriptory BCB/BCD,LBQ.N,YIT
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace