Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 60335-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 361040
Katalogové číslo 21076
Název dokumentu Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.1997
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.04.1997
Věstník vydání (měs/rok) 3/97
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.020 - Domácí hospodářství obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 60335-11994
IEC 335-11991
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
50241ČSN EN 60335-1 1997A11
51627ČSN EN 60335-1 1997A1
55098ČSN EN 60335-1 1997A13
56608ČSN EN 60335-1 1997A14
60572ČSN EN 60335-1 1997A15
62466ČSN EN 60335-1 1997A2
63643ČSN EN 60335-1 1997A16
67051ČSN EN 60335-1 1997Z1
51628ČSN EN 60335-1 1997A1201.09.2001
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
70484ČSN EN 60335-1 1997Opr.1
84713ČSN EN 60335-1 1997Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60335-1 Norma je identická s EN 60335-1:1994 (včetně prav z ledna 1995) Tato evropská norma nahrazuje (ČSN) EN 60335-1:1988 a její změny. EN 60335-1 přesto zůstává v platnosti, dokud všechny Části 2, které se používají v součinnosti s ní, nebudou zrušeny. Tato Část 1 se používá společně s příslušnou Částí 2, jejíž kapitoly nahrazují nebo mění odpovídající kapitoly v Části 1, aby byly zabezpečeny příslušné požadavky pro každý typ výrobku. Jestliže jsou činnosti spotřebiče zahrnuty ve zvláštních částech 2 EN 60335, příslušná část platí pro každou činnost zvlášť, pokud je to vhodné. Bere se v úvahu, když platí, že jedna činnost ovlivňuje činnost druhou. Odvolávky na články, poznámky, obrázky a přílohy, které doplňují články, poznámky, obrázky a přílohy v IEC 335-1 jsou označeny písmenem Z. Zvláštní národní podmínky, způsobující odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA. Národní odchylky od této normy jsou uvedeny v informativní příloze ZB. Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou dány v příloze A s odkazem na odpovídající evropskou normu. Všechny přílohy jsou normativní kromě příloh H, ZB a ZF. Rozsah platnosti: Tato norma se týká elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Spotřebiče mohou obsahovat motory, topné články nebo jejich kombinaci. Tato norma platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro užívání v normálních domácnostech, ale které se přesto mohou stát zdrojem nebezpečí pro osoby, jako např. spotřebiče určené pro užívání neznalými osobami v obchodech a ve spotřebním průmyslu a zemědělství. Poznámka 1: Příkladem takových spotřebičů jsou zařízení veřejného stravování, úklidové spotřebiče pro průmyslové a komerční použití a spotřebiče pro kadeřníky. Tato norma se týká běžných nebezpečí vyvolávaných spotřebiči, pokud je to rozumně použitelné, se kterými se setkávají osoby v domácnosti a jejím okolí. Tato norma obecně nebere v úvahu: - užívání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru, - hru malých dětí se spotřebiči. Poznámka 2: Upozorňuje se na skutečnost, že - pro spotřebiče určené pro používání v automobilech nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné doplňující požadavky; - pro spotřebiče určené pro používání v tropických zemích mohou být nutné doplňující požadavky; - v mnoha zemích existují doplňující předpisy vydané národními zdravotními úřady, národními úřady odpovědnými za bezpečnost práce, národními vodohospodářskými úřady a podobnými úřady. Poznámka 3: Tato norma neplatí pro - spotřebiče navržené výlučně pro průmyslové účely; - spotřebiče určené pro používání v místech, v nichž se vyskytují zvláštní podmínky, jako např. korozivní nebo výbušná atmosféra (prach, výpary nebo plyn); - rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony a podobné přístroje (IEC 65 - ČSN EN 60065); - spotřebiče pro lékařské účely (IEC 601); - elektrické ruční nářadí (IEC 745); - osobní počítače a podobné přístroje (IEC 950); - přikrývky, podušky, matrace a podobné ohebné tepelné spotřebiče (IEC 967); - elektrické ohradníky (IEC 1011); - přenosné elektromechanické nářadí (IEC 1029). Norma definuje tyto druhy spotřebičů: Čl. 2.4.5 Spotřebič třídy ochrany 0: Spotřebič, u něhož ochranu proti úrazu elektrickým proudem zajišťuje základní izolace. To znamená, že neexistují prostředky pro připojení případných přístupných vodivých částí k ochrannému vodiči pevného vedení, přičemž v případě porušení základní izolace zajišťuje ochranu proti úrazu elektrickým proudem okolí. Čl.2.4.6 Spotřebič třídy ochrany 01: Spotřebič, který má všude alespoň základní izolaci a který je opatřen ochrannou svorkou, který má však napájecí přívod bez ochranného vodiče a vidlici bez ochranného kontaktu. Čl.2.4.7 Spotřebič třídy ochrany I: Spotřebič, u něhož ochranu proti úrazu