Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(714)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 20778
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 714: Switching and signalling in telecommunications
Datum vydání 01.04.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.33 - Telekomunikace. Technika pro audio a video (názvosloví)
33.020 - Telekomunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(714)1992
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502779ČSN IEC 50(714) 1997A1
504428ČSN IEC 50(714) 1997A2
507100ČSN IEC 50(714) 1997A3
510040ČSN IEC 50(714) 1997A4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(714) Norma obsahuje IEC 50(714):1992. Normalizuje termíny pro spojování a signalizaci v telekomunikacích v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině a dále obsahuje definice těchto termínů v češtině a angličtině. Konečně uvádí abecední rejstříky ve výše uvedených jazycích. Česky a anglicky je tedy definováno cca 450 hesel, a to ve 24 oddílech. ČSN IEC 50(714) (33 0050) byla vydána v dubnu 1997.