Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(421)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 20764
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421: Power transformers and reactors
Datum vydání 01.04.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(421)1990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(421) Tato kapitola obsahuje IEC 50 (421):1990. Je zde uvedena tato Národní předmluva: Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a další cizojazyčné termíny v pořadí: slovenština, francouzština, němčina a ruština. K definicím 421-01-22 a 421-01-23 jsou doplněny národní poznámky upřesňující definice z hlediska použití v ČR. Tato norma představuje Kapitolu 421 Mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV). Obsahuje cca 123 českých termínů a definic, a v jednotlivých jazycích anglicky, francouzsky, německy a rusky) abecední rejstříky. ČSN IEC 50 (421) (33 0050) byla vydána v dubnu 1997.