Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0212-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 20601
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 3: Building structures
Datum vydání 01.01.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31027ČSN 73 0270 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0212-3 Norma stanoví přesnost kontroly geometrických parametrů prostorové polohy, rozměrů a tvarů pozemních stavebních objektů včetně stavební jámy a rozměrů, tvaru, polohy a orientace konstrukcí těchto objektů a jejich částí během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci. Norma nestanoví přesnost kontroly nezabudovaných stavebních dílců a výrobků pro vnitřní kompletaci, přesnost kontroly vytyčení a měření posunů stavebních objektů. Normu doplňuje 53 obrázků. ČSN 73 0212-3 byla vydána v lednu 1997. Nahradila ČSN 73 0270 ze 14.5.1990.