Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61293
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330150
Katalogové èíslo 20349
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Anglický název Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply. Safety requirements
Datum vydání 01.12.1996
Datum ukonèení platnosti 10.04.2023
Datum úèinnosti 01.01.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
29.100.20 - Elektrické a elektromechanické součástky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 612931994
IEC 12931994
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510282ČSN EN 61293 1996Z110.04.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510281ČSN EN IEC 61293 ed. 2 2020
Anotace

ČSN EN 61293 Norma je identická s EN 61293:1994. Stanoví nejnižší požadavky a všeobecná pravidla pro označování elektrických zařízení jmenovitými hodnotami a jinými údaji, aby byl umožněn správný a bezpečný výběr a instalace elektrických zařízení z hlediska elektrického napájení. Účelem normy je: uvést bez omezení požadavky po označování napětí, proudu, kmitočtu a výkonu ve vztahu k napájecí síti; dát technickým komisím pravidla pro označování jmenovitých elektrických údajů na výrobcích. Aby označování zařízení, podsestav a součástek jmenovitými údaji ve vztahu k elektrickým sítím, které napájí, bylo rozsahem co nejmenší, stanoví tato základní norma pro bezpečnost pravidla pro potřeby příslušných technických komisí. Příslušné technické komise mohou požadovat označení dalších údajů potřebných s ohledem k napájení. Normalizovány jsou požadavky na označování a použití. V Příloze A jsou v tabulce uvedeny příklady označování elektrických zařízení. ČSN EN 61293 (33 0150) byla vydána v prosinci 1996.