Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 595
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732074
Katalogové èíslo 20301
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování
Anglický název Timber structures. Test methods. Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour
Datum vydání 01.11.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5951995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 595 Norma je identická s EN 595:1995. Stanovuje zkušební postupy pro stanovení únosnosti a přetvárného chování příhradových nosníků. Poznámka: Zkušební postupy jsou založeny na ČSN EN 380. ČSN EN 595 (73 2074) byla vydána v listopadu 1996.