Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60352-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354061
Katalogové èíslo 20039
Název dokumentu Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Anglický název Solderless connections. Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections. General requirements, test methods and practical guidance
Datum vydání 01.10.1996
Datum ukonèení platnosti 14.05.2023
Datum úèinnosti 01.11.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60352-31994
IEC 352-31993
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511631ČSN EN 60352-3 1996Z114.05.2023
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
81093ČSN EN 60352-3 1996Opr.114.05.2023
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511630ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 2021
Anotace