Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2575
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 311053
Katalogové èíslo 19994
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Snímkování dokumentů - Mikrofilm 16 mm
Anglický název Aerospace series. Filming of documents. 16 mm microfilm
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 37.080 - Aplikace pro zobrazování dokumentů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 25751989
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace