Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2547
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 311052
Katalogové èíslo 19992
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Snímkování dokumentů - Mikrofilm 105 mm (Mikrofiš A6)
Anglický název Aerospace series. Filming of documents. Microfilm 105 mm (Microfiche A6)
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 37.080 - Aplikace pro zobrazování dokumentů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 25471987
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace