Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2484
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 311050
Katalogové èíslo 19941
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Mikrosnímkování výkresů - Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm
Anglický název Aerospace series. Microfilming of drawings. Aperture card for 35 mm microfilm
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 37.080 - Aplikace pro zobrazování dokumentů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 24841989
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace