Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 12777-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269140
Katalogové èíslo 19896
Název dokumentu Metody zkoušení paletových spojů - Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu
Anglický název Methods of test for pallet joints. Part 1: Determination of bending resistance of pallet nails, other dowel-type fasteners and staples
Datum vydání 01.07.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.180.20 - Palety pro obecné použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 12777-11994
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84277ČSN ISO 12777-1 1996Amd.1
21787ČSN ISO 12777-1 1996Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 12777-1 Norma obsahuje ISO 12777-1:1993. Norma je identická s EN ISO 12777-1:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12777-1:1993 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 12777-1 bez jakýchkoliv změn a úprav. (ČSN) ISO 12777-1 se skládá z následujících částí: 1 - Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu, 2 - Zkoušení hřebíků a spon na odpor proti vytažení a protažení hlavičky, 3 - Stanovení pevnosti v ohybu. Tato první část normy popisuje zkušební metody pro stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu. Patří do ní zkoušky: Meze pevnosti ve statickém ohybu (tříbodový a čtyřbodový způsob zatěžování); odolnosti proti rázovému ohybu (tříbodové zatěžování). Tyto zkušební metody platí pro všechny druhy hřebíků pro ruční nebo strojní sbíjení až do průměru 6 mm (s dříkem kruhovým, čtvercovým, drážkovým, krouceným, hladkým nebo tvarově profilovaným) a mohou být vhodné také pro jiné spojovací prostředky jako jsou spony. Normalizována je v kapitole 4 Statická zkouška v ohybu, v kapitole 5 Zkouška odolnosti proti ohybu rázem. ČSN ISO 12777-1 (26 9140) byla vydána v červenci 1996. "Změnou 1)-příloha k č. 3/1997", vydanou v březnu 1997, se s účinností od 1.4.1997 doplňuje označení identity s ČSN EN ISO 12777-1:1996 a doplňuje oznámení o schválení.