Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2012
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 314926
Katalogové èíslo 19888
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Kuličková ložiska jednořadá z oceli - Průměrové řady 0 a 2 - Rozměry a únosnosti
Anglický název Aerospace series. Bearings, airframe rolling. Rigid single row ball bearings in steel. Diameter series 0 and 2. Dimensions and loads
Datum vydání 01.07.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 21.100.20 - Valivá ložiska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 20121984
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace