Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1496-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269355
Katalogové èíslo 19820
Název dokumentu Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály
Anglický název Series 1 freight containers. Specification and testing. Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk
Datum vydání 01.07.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.180.10 - Kontejnery pro obecné použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 1496-31995
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
80023ČSN ISO 1496-3 1996Amd. 1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85184ČSN ISO 1496-3 1996Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15253ČSN ISO 1496-3 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 1496-3 Tato část ISO 1496 specifikuje základní technické a zkušební požadavky pro kontejnery ISO řady 1 vhodné pro přepravu plynů, kapalin a pevných látek (suchých sypkých materiálů), které mohou být loženy nebo vyprazdňovány jako kapaliny buď gravitací, nebo tlakovým vyprazdňováním, vhodné pro mezinárodní výměnu a pro přepravu po silnici, železnici a moři, včetně záměny mezi těmito způsoby přepravy.