Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0050-26
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 19794
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 26: Jaderné elektrárny pro výrobu elektrické energie
Anglický název International electrotechnical vocabulary. Chapter 26: Nuclear power plants for electric energy generation
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti 01.06.2009
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)
27.120 - Technika jaderné energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(26)1968
ISO/DIS 9211991
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0050-26 Tato norma obsahuje IEC 50 (26):1968, modifikovanou ISO/DIS 921:1991, s národními doplňky. Normalizuje termíny a definice v češtině a v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouzština a němčina. Česky a anglicky je tedy definováno cca 400 hesel. ČSN 33 0050-26 byla vydána v srpnu 1996.