Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2858-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 312534
Katalogové èíslo 19778
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Přířezy pro kování a výkovky - Technické dodací předpisy - Část 3: Kontrolní a sériové výkovky
Anglický název Aerospace series. Titanium and titanium alloys. Forging stock and forgings. Technical specification. Part 3: Pre-production and production forgings
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.120.50 - Titan a slitiny titanu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 2858-31994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 2858-3 Tato norma stanoví požadavky na výkovky z titanu a slitin titanu, vyrobené z přířezů pro kování podle EN 2858-2. Používá se společně s EN 2858-1.