Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2858-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 312533
Katalogové èíslo 19777
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Přířezy pro kování a výkovky - Technické dodací předpisy - Část 2: Přířezy pro kování
Anglický název Aerospace series. Titanium and titanium alloys. Forging stock and forgings. Technical specification. Part 2: Forging stock
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.120.50 - Titan a slitiny titanu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 2858-21994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 2858-2 Tato norma stanoví požadavky na přířezy pro kování jakosti 1 1) a 2 2), určené pro výrobu výkovků z titanu a slitin titanu. Pokud není stanoveno jinak, platí uvedené požadavky pro jakost 2. Tato norma se používá společně s EN 2858-1. Po dohodě mezi výrobcem přířezů pro kování 3) a odběratelem se tyče a profily, dodané podle EN 3544-3, mohou používat jako přířezy pro kování za předpokladu, že budou splňovat požadavky této normy. 1) Odpovídá jakosti Disk Quality (DQ) podle publikace Evropské technické komise pro titan (ETTC) číslo 5, únor 1983. 2) Odpovídá jakosti Standard Quality (STQ) podle publikace Evropské technické komise pro titan (ETTC) číslo 5, únor 1983.