Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 2858-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 312532
Katalogové èíslo 19776
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Přířezy pro kování a výkovky - Technické dodací předpisy - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Aerospace series. Titanium and titanium alloys. Forging stock and forgings. Technical specification. Part 1: General requirements
Datum vydání 01.08.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.120.50 - Titan a slitiny titanu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 2858-11994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 2858-1 Tato norma stanoví všeobecné požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušení přířezů pro kování, volně kovaných výkovků 1) včetně kovaných bloků a kruhů 1), zápustkových výkovků a válcovaných kruhů 1) z titanu a slitin titanu. Podrobné požadavky jsou stanoveny v EN 2858-2 a EN 2858-3. Normy EN 2858-1, EN 2858-2 a EN 2858-3 stanovují požadovanou úroveň kontroly a četnost odběru vzorků, pokud na výkresu, v objednávce nebo v postupu kontroly není stanoveno jinak. Tato norma se používá společně s normami EN materiálů, pokud na výkresu, v objednávce nebo v postupu kontroly není stanoveno jinak. Po dohodě mezi výrobcem a odběratelem se tato norma může používat i pro jiné materiály nebo dodací podmínky, na které se nevztahují evropské normy. Tato dohoda se uskutečňuje formou odkazu na tuto normu na výkresu, v objednávce nebo v postupu kontroly. 1) Dále uvedeny jako výkovky.