Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 3030
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 318912
Katalogové èíslo 19612
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv - Obsah pevných složek
Anglický název Aerospace series. Test method for dry film lubricants. Solids content
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.100 - Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30301994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 3030 Tato norma stanoví metodu pro zjištění obsahu pevných složek pevného maziva.