Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 3027
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 318911
Katalogové èíslo 19611
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv - Zkouška solnou mlhou
Anglický název Aerospace series. Test method for dry film lubricants. Salt spray test
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.100 - Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30271994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 3027 Tato norma stanoví metodu k ověření protikorozních ochranných vlastností tenké vrstvy pevného maziva vůči solné mlze.