Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 3026
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 318910
Katalogové èíslo 19610
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv - Zkouška koroze na ocelových vzorcích
Anglický název Aerospace series. Test method for dry film lubricants. Corrosion test on steel specimens
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.100 - Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30261994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 3026 Tato norma stanoví zkušební metodu pro ověření, zda pevná maziva nekorodují ocel.