Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 29367-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 300045
Katalogové èíslo 19586
Název dokumentu Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994)
Anglický název Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation - General requirements - Part 2: Semitrailers (ISO 9367-2:1994)
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 03.220.40 - Vodní doprava
43.080.10 - Nákladní automobily a přívěsy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 29367-21994
ISO 9367-21994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 29367-2 Tato norma přejímá anglický originál EN 29367-2:1994 Tato část ISO 9367 stanovuje minimální požadavky které umožní efektivní přivázání a zajištění návěsů (semitrailerů) na palubách tažných nebo tlačných lodí a uvádí zvláště uspořádání vázacího zařízení na návěsech (semitrailerech) a použitou zabezpečovací metodu. V příloze A uvádí také informace pro konstruktéry těchto návěsů (semitrailerů) pro umístění zabezpečovacího bodu používaného na lodích v souladu s doporučeními Mezinárodní námořní organizace. (International Maritime Organisation - IMO.) V příloze B uvádí pro informaci některé příklady konstrukce zajišťující minimalizaci poškození během manipulace (zacházení). ČSN EN 29367-2 (30 0045) byla vydána v květnu 1996.