Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 29367-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 300045
Katalogové èíslo 19585
Název dokumentu Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989)
Anglický název Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea transportation on Ro/Ro ships. General requirements. Part 1: Commercial vehicles and combinations of vehicles, semi-trailers excluded (ISO 9367-1:1989)
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 03.220.40 - Vodní doprava
43.080.10 - Nákladní automobily a přívěsy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 29367-11993
ISO 9367-11989
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 29367-1 Tato norma přejímá anglický originál EN 29367-1:1993. Tato část ISO 9367 stanovuje minimální požadavky které umožní efektivní přivázání a zabezpečení silničních vozidel na palubách tažných nebo tlačných lodí a zvláště charakterizuje vázací zařízení na vozidle a použitou zabezpečovací metodu. Také udává v příloze A pro informaci konstruktérů vozidel uspořádání zabezpečovacího bodu všeobecně používaného na tažných a tlačných lodích v souladu s mezinárodními doporučeními Mezinárodní námořní organizace. (International Maritime Organisation - IMO.) Tato část ISO se vztahuje na typy silničních vozidel, definovaných v bodě 3.2. Nevztahuje se na vozidla pro cestující, autobusy, speciální vozidla nebo obchodní vozidla. ČSN EN 29367-1 (30 0045) byla vydána v květnu 1996.