Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 382-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490148
Katalogové èíslo 19567
Název dokumentu Vláknité desky - Stanovení absorpce povrchu - Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky
Anglický název Fibreboards. Determination of surface absorption. Part 2: Test method for hardboards
Datum vydání 01.06.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 382-21993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 382-2 Norma je identická s EN 382-2:1993. Tato evropská norma určuje metodu stanovení absorpce povrchu tvrdých vláknitých desek odpovídajících ČSN 316. Normalizována je podstata zkoušky takto: Absorpce povrchu vláknitých desek se stanoví tak, že se hladká plocha zkušebního tělesa vystaví působení vody při určených podmínkách a měří se absorbovaná voda na jednotku povrchu za určenou dobu. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 382-2 (49 0148) byla vydána v červnu 1996.