Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(721)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 19542
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 721: Telegraphy, facsimile and data communication
Datum vydání 01.09.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.33 - Telekomunikace. Technika pro audio a video (názvosloví)
33.040 - Telekomunikační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(121)1991
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502778ČSN IEC 50(721) 1996A1
504437ČSN IEC 50(721) 1996A2
507099ČSN IEC 50(721) 1996A3
510038ČSN IEC 50(721) 1996A4
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(721) Norma obsahuje IEC 50(721):1991. Normalizuje termíny pro telegrafii, faksimile a datovou komunikaci v češtině a angličtině a rovněž definice v češtině a v angličtině. Kromě toho uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: němčina, francouzština, ruština, ovšem bez definic. Česky a anglicky je tedy definováno cca 1050 hesel. ČSN IEC 50(721) (33 0050) byla vydána v září 1996.