Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50086-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370000
Katalogové èíslo 19401
Název dokumentu Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadvky
Anglický název Conduit systems for electrical installations. Part 1: General requirements
Datum vydání 01.06.1996
Datum ukonèení platnosti 01.09.2016
Datum úèinnosti 01.07.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50086-11993
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
70948ČSN EN 50086-1 1996Z101.09.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
27149ČSN 37 0000 1983
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50086-1 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro trubkové systémy, včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství, pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech do 1 000 V střídavých a/nebo 1 500 V stejnosměrných. Tato norma platí pro kovové, nekovové a kombinované trubkové systémy, včetně vstupů se závitem a bez závitu, které ukončují systém. Tato norma neplatí pro kryty a připojovací krabice. Tuto část 1 se musí používat společně s příslušnou částí 2 pro konkrétní požadavky.