Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7078
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730230
Katalogové èíslo 19269
Název dokumentu Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
Anglický název Building construction. Procedures for setting out, Measurement and surveying. Vocabulary and guidance notes
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 70781985
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7078 Norma je identická s ISO 7078:1985. Definuje termíny běžně používané při vytyčování, měření a ostatních zeměměřičských činnostech ve výstavbě. Dále uvádí odpovídající ekvivalenty termínů i v angličtině a francouzštině a v němčině. Norma česky definuje cca 181 hesel. ČSN ISO 7078 (73 0230) byla vydána v květnu 1996.