Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9825
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 259384
Katalogové èíslo 19258
Název dokumentu Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v terénu na velkých řekách a za povodní
Anglický název Measurement of liquid flow in open channels. Field measurements of discharge in large rivers and floods
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.120.20 - Průtok v otevřených korytech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 98251994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9825 Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku v širokých řekách a měřením povodňových průtoků. Popisuje rovněž příslušná měření v terénu pro případ, že je nutno použít nepřímé metody odhadu průtoku.