Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(731)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 19199
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
Anglický název International electrotechnical vacabulary. Chapter 731: Optical fibre communication
Datum vydání 01.05.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.33 - Telekomunikace. Technika pro audio a video (názvosloví)
33.180.30 - Optické zesilovače
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(731)1991
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
22448ČSN IEC 50(731) 1996Z1
502765ČSN IEC 50(731) 1996A1
504434ČSN IEC 50(731) 1996A2
507098ČSN IEC 50(731) 1996A3
510032ČSN IEC 50(731) 1996A4
511196ČSN IEC 50(731) 1996A5
513348ČSN IEC 50(731) 1996A6
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(731) Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno cca 320 hesel. ČSN IEC 50(731) (33 0050) byla vydána v květnu 1996. "Změnou 1)-10/1997", vydanou v říjnu 1997, se s účinností od 1.11.1997 mění některé české termíny.