Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 3291
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 314933
Katalogové èíslo 19182
Název dokumentu Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Soudečková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná - Průměrové řady 3 a 4 - Rozměry a únosnosti
Anglický název Aerospace series. Bearings, airframe rolling. Single row self-aligning roller bearings in steel, cadmium plated. Diameter series 3 and 4. Dimensions and load
Datum vydání 01.03.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 21.100.20 - Valivá ložiska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 32911994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace