Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 41 0505
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 410505
Katalogové èíslo 18870
Název dokumentu Ocel 10 505
Anglický název Steel 10 505
Datum vydání 01.02.1996
Datum ukonèení platnosti 01.01.2008
Datum úèinnosti 01.03.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.080.20 - Oceli
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
20676ČSN 41 0505 1996Z101.01.2008
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80053ČSN 42 0139 2007
Anotace

ČSN 41 0505 Tato norma je materiálovým listem oceli 10 505 pro výrobu žebírkových tyčí pro výztuž betonových konstrukcí. Norma stanoví požadavky na chemické složení, vlastnosti oceli a hodnoty mechanických vlastností.