Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7077
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 18549
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Measuring methods for building. General principles and procedures for the verification of dimensioal compliance
Datum vydání 01.11.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 70771981
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7077 Norma obsahuje ISO 7077:1981. Vymezuje zásady pro ověřování měření rozměrů ve výstavbě. Zabývá se ověřovacím měřením při výrobě a montáži stavebních dílců a na stavební konstrukci jako celku. ČSN ISO 7077 (73 0212) byla vydána v listopadu 1994.