Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60721-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038900
Katalogové èíslo 18482
Název dokumentu Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti
Anglický název Classification of environmental conditions. Part 1: Environmental parameters and their severities
Datum vydání 01.01.1996
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/96
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 19.040 - Zkoušení vlivů prostředí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60721-11995
IEC 721-11990
IEC 721-1/A11992
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
20611ČSN EN 60721-1 1996A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60721-1 Norma uvádí přehled parametrů prostředí a omezený počet jejich stupňů přísnosti v rozsahu podmínek, se kterými se elektrotechnické výrobky setkají při jejich přepravě, skladování, instalaci a použití. Příloha ZA (normativní) uvádí jiné mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na příslušné evropské normy. Norma náleží do souboru norem týkajících se těchto oborů: - Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (IEC 721-1) - Podmínky prostředí vyskytující se v přírodě (IEC 721-2) - Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti (IEC 721-3).