Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 317
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490166
Katalogové èíslo 18233
Název dokumentu Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě
Anglický název Particleboards and fibreboards. Determination of swelling in thickness after immersion in water
Datum vydání 01.12.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1996
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory ATB.XOS,BUX.I,CYM.FUM,WDJ.F,WDJ.P
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3171993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
4274ČSN 49 0166 1980
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 317 Norma je identická s EN 317:1993. Určuje metodu stanovení bobtnání plošně nebo výtlačně lisovaných dřevěných desek, vláknitých a cementotřískových desek. Podstata zkoušky stanoví: "Bobtnání se stanoví měřením přírůstku tloušťky zkušebních těles po úplném ponoření do vody". Normalizován je i postup zkoušky. ČSN EN 317 (49 0166) byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN 49 0166 z 11.9.1980.