Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 40-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732090
Katalogové èíslo 18215
Název dokumentu Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice
Anglický název Lighting columns. Part 1: Definitions and terms
Datum vydání 01.10.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.160.20 - Osvětlení vnějších prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 40-11991
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 40-1 Norma je identická s EN 40-1:1991. Tato část obsahuje termíny a definice, z toho termíny (vedle češtiny) ve třech jazycích, a to: angličtině, francouzštině a němčině z oblasti "osvětlovacích stožárů". Definováno je 15 hesel, bez definic je 18 termínů v kapitole 3. Norma obsahuje i 6 obrázků s popisem. ČSN EN 40-1 (73 2090) byla vydána v říjnu 1995.