Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7737
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 18214
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Tolerances for building. Presentation of dimensional accuracy data
Datum vydání 01.10.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 77371986
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7737 Norma je identická s ISO 7737:1986. Stanoví pravidla pro sběr a záznam dat o přesnosti rozměrů ve stavební praxi a způsob, jakým se tato data mají uvádět u vybraných stavebních konstrukcí a jejich částí (dále jen konstrukcí) a u vyráběných stavebních dílců. Může být použita u všech druhů stavebních prací. ČSN ISO 7737 (73 0212) byla vydána v říjnu 1995.