Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6081
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756081
Katalogové číslo 18145
Název dokumentu Žumpy
Anglický název Cesspools
Datum vydání 1.11.1995
Datum ukončení platnosti 1.5.2007
Datum účinnosti 1.12.1995
Věstník vydání (měs/rok) 10/95
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
32561ČSN 73 6781 1983
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
77855ČSN 75 6081 2007
Anotace

ČSN 75 6081 Čl.3.3, 4.1, 4.4, 4.5, 6.2, 6.3, 6.6, 6.9 a 8.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz žump a zneškodňování obsahu žump. Pro účely této normy se používají tyto definice: Čl.2.1.1 Žumpa: Zakrytá, vodotěsná bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody a/nebo popř. odpadní vody se škodlivými látkami před jejím vyprázdněním, u splaškových odpadních vod obvykle fekálním vozem. Čl.2.1.2 Fekální vůz: Vozidlo určené na vyčerpání a přepravu splaškových odpadních vod, kalů a sedimentů za žump, septiků, dešťových vpustí apod. do místa jejich zneškodnění. Čl.2.1.3 Škodlivé látky: Jsou látky, které mohou narušovat biologický proces zpracování odpadních vod a/nebo kalu. (Tato definice bez souvislosti může být zavádějící ve vztahu k obecné definici škodlivých látek.) Konečně definice v čl.2.1.4: Specifická průměrná denní spotřeba vody: Objem vody skutečně odebrané z vodovodního zařízení, připadajícího na jednoho obyvatele za den. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Všeobecně, kap. 4 Umístění žumpy, kap. 5 Podklady pro návrh žumpy, kap. 6 Stavební provedení, kap. 7 Provoz, kap. 8 Zneškodnění obsahu žumpy, v nichž jsou obsaženy jak potřebné tabelární podklady pro návrh žump (zejména o potřebě vody), tak způsoby výstavby a provozu. Zezávazněný čl.3.3 se týká odtok žump, čl.4.1 a zejm.4.4. a 4.5 se týkají nejmenších vzdáleností od studní. Čtyři zezávazněné čl. kap. 6 se týkají především těsnosti dna, stěn i uzamykatelnosti poklopu. Konečně zezávazněný čl.8.7 obsahuje zákaz vypouštění i zředěného obsahu žump do vodních recipientů. Norma konečně obsahuje normativní Přílohu A, která se týká zneškodňování splaškových odpadních vod ze žump v čistírně městských odpadních vod, a informativní Přílohu B s příkladem stavebního řešení a informativní přílohu C, obsahující některé souvisící (nejen vodohospodářské) předpisy, ovšem s řadou závažných nepřesností. ČSN 75 6081 byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 73 6781 z 26.8.1983.