Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10034
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420033
Katalogové èíslo 17951
Název dokumentu Tyče průřezu I a H z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Anglický název Structural steel "I" and "H" sections. Tolerances on shape and dimensions
Datum vydání 01.09.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.70 - Ocelové profily
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 100341993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10034 Norma je identická s EN 10034:1993. Stanovuje mezní úchylky rozměrů, tolerance tvaru a mezní úchylky hmotnosti tyčí o průřezu I a H z konstrukčních ocelí. ČSN EN 10034 (42 0033) byla vydána v září 1995.