Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 314-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490173
Katalogové èíslo 17942
Název dokumentu Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky
Anglický název Plywood. Bonding quality. Part 2: Requirements
Datum vydání 01.09.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.10 - Překližované desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 314-21993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 314-2 Norma je identická s EN 314-2:1992. Stanoví požadavky na třídy lepení překližovaných desek v závislosti na jejich užití. Odpovídající zkušební metody jsou stanoveny v EN 314-1. ČSN EN 314-2 (49 0173) byla vydána v září 1995.