Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 31-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 17867
Název dokumentu Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická zařízení
Anglický název Quantities and units. Part 6: Light and related electromagnetic radiations
Datum vydání 01.11.1995
Datum ukonèení platnosti 01.07.2012
Datum úèinnosti 01.12.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 31-61992
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
61296ČSN ISO 31-6 1995Amd. 101.07.2012
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24067ČSN 01 1323 1986
32576ČSN 01 1306 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90733ČSN ISO 80000-7 2012
Anotace

ČSN ISO 31-6 Norma obsahuje ISO 31-6:1992. Pod všeobecným názvem "Veličiny a jednotky" sestává ISO 31 z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady. Část 1: Prostor a čas. Část 2: Periodické a příbuzné jevy. Část 3: Mechanika. Část 4: Teplo. Část 5: Elektřina a magnetismus. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření. Část 7: Akustika. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Část 9: Atomová a jaderná fyzika. Část 10: Jaderná reakce a ionizující záření. Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Část 12: Podobnostní čísla. Část 13: Fyzika pevných látek. Tabulky veličin jednotek jsou v ISO 31 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky. Tato šestá část normy ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek světla a příbuzných elektromagnetických záření. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. ČSN ISO 31-6 (01 1300) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 01 1306 z 11.8.1986 a část III ČSN 01 1323 z 11.8.1986.