Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 22339
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022153
Katalogové èíslo 17575
Název dokumentu Spojovací součásti. Kuželové kolíky nezakalené (ISO 2339:1986)
Anglický název Fasteners. Taper pins, unhardened (ISO 2339:1986)
Datum vydání 01.08.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.50 - Kolíky, závlačky, hřeby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 223391992
ISO 23391986
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32484ČSN 02 2153 1988
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 22339 Norma popisuje vlastnosti nezakalených kuželových kolíků v rozsahu jmenovitých průměrů od 0,6 mm do 50 mm. Norma uvádí rozměry kolíků typu A a B, drsnost povrchu, materiál, povrchovou úpravu, stav povrchu, přejímací kontrolu a způsob označení kolíku.