Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10027-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420012
Katalogové èíslo 17375
Název dokumentu Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování
Anglický název Designation systems for steel. Part 2: Numerical system
Datum vydání 01.03.1995
Datum ukonèení platnosti 01.01.2016
Datum úèinnosti 01.04.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.080.20 - Oceli
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10027-21992
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
26359ČSN EN 10027-2 1995Z101.01.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98375ČSN EN 10027-2 2015
Anotace

ČSN EN 10027-2 Tato část evropské normy EN 10027 stanoví pravidla pro systém číselného označování ocelí. Pojednává o stavbě čísel ocelí, organizaci jejich registrace, přidělování a rozšiřování. Tato čísla platí jako doplňková ke značkám ocelí podle EN 10027- 1. Pro všechny oceli obsažené v evropských normách se stanoví číslo podle zde stanoveného systému. Na přání mohou být čísla přidělena také ocelím vyráběným podle národních popř. podnikových norem. POZNÁMKA - Přestože použití systému bylo omezeno na oceli, je možné tento systém použít i pro jiné průmyslově vyráběné materiály.