Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0205
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730205
Katalogové èíslo 17348
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Anglický název Geometric accuracy in building. Design geometrical accuracy
Datum vydání 01.03.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080 - Stavební konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32441ČSN 73 0204 1984
32442ČSN 73 0220 1985
32443ČSN 73 0221 1984
32444ČSN 73 0225 1986
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0205 Norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů (dále jen navrhování přesnosti) v návaznosti na ČSN 73 0202 pro: a) stavební konstrukce a jejich části - dále jen konstrukce; b) výrobky pro stavební část staveb - dále jen výrobky; c) stavební postupy. Tato norma se nevztahuje na takové konstrukce, u jejichž rozměrů nelze zanedbat zakřivení zemského povrchu. Tato norma neplatí pro navrhování drsnosti stavebních konstrukcí a výrobků. Jsou normalizovány např. požadavky na navrhování geometrické přesnosti, na její kontrolu, na dokumentaci požadavků na přesnost apod. ČSN 73 0225 byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 73 0204 z 28.6.1984, ČSN 73 0220 z 13.2.1985, ČSN 73 0221 z 19 6.1984 a ČSN 73 0225 z 11.8.1986.