Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(441)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 17196
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky
Anglický název International electrotechnical vocabulary. Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses
Datum vydání 01.03.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(441)1984
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
70713ČSN IEC 50(441) 1995Z1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
67483ČSN IEC 50(441) 1995Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6300ČSN 34 5128 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(441) Norma obsahuje IEC 50(441):1984. Toto vydání kap. 441 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV nahrazuje s novým názvem "Spínací a řídicí zařízení a pojistky" první vydání s názvem "Spínací a řídicí zařízení" vydané v roce 1974 a je doplněno o nejnovější poznatky obsahující zejména různé názvy z oblasti továrně vyráběných rozvaděčů. Česky, slovensky a anglicky, a dále pak francouzsky, německy, španělsky, italsky, polsky, švédsky a rusky je uvedeno názvosloví. Česky a anglicky je definováno cca 224 hesel. ČSN IEC 50(441) (33 0050) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 34 5128 z 4.11.1977.