Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 50(466)
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 17177
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení
Anglický název International electrotechnical vocabulary. Chapter 466: Overhead lines
Datum vydání 01.05.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(466)1990
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511175ČSN IEC 50(466) 1995A1
513423ČSN IEC 50(466) 1995A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 50(466) Norma obsahuje IEC 50(466):1990. Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a další cizojazyčné termíny v pořadí: slovenština, francouzština, němčina a ruština. Česky a anglicky je tedy definováno cca 190 hesel. ČSN IEC 50(466) (33 0050) byla vydána v květnu 1995.