Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 3000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 063000
Katalogové èíslo 17021
Název dokumentu Průmyslové palivové pece. Termíny a definice
Anglický název Industrial fuel furnaces. Terms and definitions
Datum vydání 01.02.1995
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/95
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.25 - Strojírenství (názvosloví)
25.180.20 - Pece na tuhá, tekutá a plynná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 3000 Norma definuje termíny používané v oboru průmyslových palivových pecí. V kap. 2, 5, 6 a 8 je základní terminologickou normou pro průmyslové palivové pece; kap. 3, 4, 7 jsou zaměřeny na pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů. Poznámka: Pro informaci jsou uvedeny i odpovídající nenormalizované termíny v jazyce anglickém, německém a slovenském. Je definováno cca 214 hesel. ČSN 06 3000 byla vydána v únoru 1995.