Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETS 300 223
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 877535
Katalogové èíslo 16838
Název dokumentu Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videtex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly
Anglický název Integrated Services Digital Network (ISDN). Syntax-based Videotex. Common end-to-end protocols
Datum vydání 01.11.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.040.70 - Zařízení pro dálnopis, teletext, telefax atd.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETS 300 223 ed.11993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace