Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0212-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 16711
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Part 7: Statistical process control
Datum vydání 01.12.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080 - Stavební konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0212-7 Norma stanoví zásady pro statistickou regulaci geometrické přesnosti ve výstavbě prováděnou v průběhu výrobního procesu. Norma platí pro výběrovou kontrolu jakosti stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a stavebních dílců z hlediska přesnosti jejich geometrických parametrů předepsaných ke kontrole. ČSN 73 0212-7 byla vydána v prosinci 1994.